Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s promocji gospodarczej i turystycznej miasta

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko d/s promocji gospodarczej i turystycznej miasta w Wydziale Kultury, Promocji i Współpracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Komisja Konkursowa informuje, że po zakończeniu I etapu postępowania konkursowego, tj. w wyniku dokonanej w dniu 19 kwietnia 2006 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym ustalono w szczególności, że tylko jeden kandydat, tj. Pan Krzysztof Zatlonkal zam. w Przemyślu, ul. Bpa J. Glazera 15/10 spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. W związku z powyższym wyżej wymieniony został zakwalifikowany do II etapu postępowania konkursowego. Przemyśl, dnia 19 kwietnia 2006 r. Przewodniczący Komisji Konkursowej Ryszard Lewandowski Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla
Autor: Ryszard Lewandowski
Wersja XML