Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoczenie dot. wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsiewzięcia "Rozbudowa Stacji Bazowej Telefoni Komórkowej PTC Centertel 5763 Przemyśl 3"

Przemyśl, 2006.02.02. KOŚ.II.3-7632/26/05/06 O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 9 i art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami), informuję, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia "Rozbudowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PTK Centertel 5763 Przemyśl 3" zlokalizowanego na działce nr ew. 56 obręb 83 w Przemyślu przy ul. Karmelickiej 1, wynikającej z prowadzonego postępowania, umożliwia się stronom zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami zebranymi w sprawie i znajdującymi się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Ratuszowej 10A III piętro (pokój 310) do dnia 18 lutego 2006r. W tym też terminie można wypowiedzieć się odnośnie zebranych dowodów i materiałów przez tut. organ. Po tym terminie wydana zostanie stosowna decyzja administracyjna.
Autor: Robert Choma