Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Prezydent Miasta

 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
 • Wydział Promocji i Kultury
 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
 • Biuro Informatyczne
 • Biuro Kontroli
 • Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego
 • Biuro Prezydenta Miasta
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Audytor Wewnętrzny
 • Inspektor ochrony danych  | Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 • Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych

Zastępca Prezydenta Miasta 

 • Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami | Geodeta Miasta
 • Wydział Gospodarki Lokalowej
 • Wydział Spraw Społecznych

Sekretarz Miasta

 • Wydział Architektury Miejski Konserwator Zabytków
 • Wydział Edukacji i Sportu
 • Wydział Organizacyjny
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Miejski Rzecznik Konsumentów

Skarbnik Miasta

 • Wydział Finansowy
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych