Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 • Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny

  Brak opisu obrazka
  Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa. Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od kilku lat prowadzi edukację w tym obszarze, przygotowując poradniki bezpiecznych zachowań, infografiki, animacje i filmy......
  Data publikacji: 05-04-2022 11:12
 • Wykaz schronów na terenie Miasta Przemyśla

  Na terenie miasta Przemyśla znajdują się budowle ochronne w poniższych lokalizacjach: Wykaz schronów na terenie Miasta Przemyśla 1) ul. Słowackiego 80 2) ul. Śnigurskiego 6 3) ul. Leszczyńskiego 12/Głowackiego 12 – schron pod dwoma budynkami 4) ul. Leszczyńskiego 22/Kilińskiego 16 5) ul. Tarnawskiego 18-22 Lp. Lokalizacja Powierzchnia Rok budowy 1 ul. Słowackiego 80   46.62 m2 1956 2 ul. Leszczyńskiego 12 52,63 m2   brak danych 3 ul. Głowackiego 12   35,35 m2 brak danych 4 ul. Leszczyńskiego 22 52,63 m2 brak danych   5 ul. Tarnawskiego 18-22   63,29 m2   1957 6 ul. Śnigurskiego 6   61,18 m2 1958                                 Razem   311,70 m2         
  Data publikacji: 30-03-2022 09:45
 • Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Data publikacji: 13-11-2015 15:01
 • Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

  Zespól jest rozwijany w sytuacji, gdy następuje eskalacja zagrożenia powodująca sytuację kryzysową, a profesjonalne siły prowadzące działania, nie są w stanie jej opanować. Niezbędna staje wówczas potrzeba koordynowania całokształtem działań, ochronnych, porządkowych i ratowniczych, gdzie udział w akcji bierze wiele innych podmiotów realizujących działania wspomagające zakresie pomocy medycznej, psychologicznej, humanitarnej, itp. Taka koordynacja wymaga przedsięwzięć wspomagających jednego koordynator w postaci zespołu.
  Data publikacji: 07-08-2012 12:01
 • Zagrożenie powodziowe w Przemyślu

  Zasady wprowadzania i odwoływania stanu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego na rzekach w Przemyślu:
  Data publikacji: 07-08-2012 13:10
 • Sposoby postępowania w przypadku zagrożeń

  Opracowano w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na podstawie Poradnika "Bezpieczeństwo i Ja", opracowanego przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
  Data publikacji: 07-08-2012 13:03
 • Bezpieczeństwo i ja

  Opracowano w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na podstawie Poradnika "Bezpieczeństwo i Ja", opracowanego przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
  Data publikacji: 07-08-2012 12:36
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

  Dokument zawiera podstawowe interesy i cele państwa polskiego w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Koncepcja bezpieczeństwa prezentuje podejście do problematyki zagrożeń i obejmuje nie tylko zagrożenia czysto militarne. Jest zgodna z celami NATO oraz Unii Europejskiej, a także z Konstytucją RP. Poszczególnymi wymiarami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego są bezpieczeństwo zewnętrzne, militarne, wewnętrzne, obywatelskie, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne, informacyjne i telekomunikacyjne. Dokument ten kładzie nacisk na umocnienie poczucia tożsamości narodowej Polaków przy równoprawnej integracji.
  Data publikacji: 18-12-2014 14:17
 • Gotowość służb miejskich do nadchodzącej zimy 2018/2019 sprawdzona.

  Brak opisu obrazka
  W dniu wczorajszym tj. 18 października br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla...
  Data publikacji: 19-10-2018 09:23
 • Przemyśl przygotowuje się do sezonu zimowego

  Brak opisu obrazka
  W sezonie zimowym na terenie Polski występuje szereg zagrożeń spowodowanych zjawiskami meteorologicznymi. Do najgroźniejszych z nich zaliczyć można śmierć z wychłodzenia, awarie sieci energetycznych, ciepłowniczych i kanalizacyjnych, powodzie, uszkodzenia infrastruktury, znaczące utrudnienia w przejezdności szlaków komunikacyjnych i lawiny śnieżne. Wśród czynników wywołujących zagrożenia należy wymienić silny mróz, silny wiatr, intensywny opad śniegu, opad marznącego deszczu, oblodzenie i szadź.   W ubiegły piątek, 20 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczyli Dariusz Łapa – Sekretarz Miasta oraz Agnieszka Radziejowska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM. Spotkanie miało na celu ocenę stanu przygotowania samorządu do realizacji zadań związanych z przygotowaniem służb w okresie zimowym ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownych ataków zimy. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele spółek miejskich, instytucji i służb mundurowych, którzy omówili poczynania prowadzone w związku z zbliżającym się wielkimi krokami okresem zimowym, w tym m.in. te związane z przygotowaniem do odśnieżania dróg znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.
  Data publikacji: 23-10-2017 08:48
Wersja XML