Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Robert Bal - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Brak opisu obrazka
Robert, Piotr Bal, ur. 12.07.1976 roku w Przemyślu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, troje dzieci: Szymon, Kacper i Dominika. Żona Barbara, jest nauczycielką matematyki.

Wykształcenie:

W 2001 r. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie na Wydziale Pedagogicznym na kierunku wychowanie fizyczne, na którym uzyskał tytuł magistra wychowania fizycznego i kierowania turystyką.

Jest bardzo mocno zaangażowany w życie społeczne mieszkańców Przemyśla, wspiera wiele stowarzyszeń, organizacji i szkół. Wykazuje oraz inspiruje wiele inicjatyw społecznych, jest przykładem dla osób chcących działać dla wspólnego dobra.

Studia Podyplomowe

Menadżer oświaty - Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Administracja Publiczna - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu – Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Radny Miasta w kadencjach:

2010 - 2014
2014 - obecnie
Od 16.06.2014 r. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

Od 4.02.2013 r. Przewodniczący Klubu Radnych Regia Civitas,
obecnie Przewodniczący Klubu Porozumienie dla Przemyśla.

W obecnej kadencji pracuje w następujących Komisjach Rady Miejskiej:

Komisji Promocji, Turystyki i Sportu,
Komisji Edukacji,
Komisji Gospodarki Miejskiej,
Komisji Kultury,
Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.

Praca społeczna:

Członek Miejskiej Rady Sportu  przy Prezydencie Miasta Przemyśla,
Członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

Członek Społecznej Komisji d/s Nazewnictwa Ulic i Placów,
Członek Komisji d/s opiniowania wniosków o Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla.
Społeczny Kurator Służby Sądowej w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Przemyślu.

Praca Zawodowa:

2002 - 2005
Asystent w Studium Wychowania Fizycznego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

2005 - 2008
Wykładowca na kierunku Turystyka i Rekreacja Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

2005 - obecnie
Nauczyciel w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.

Oświadczenia majątkowe
PDFOświadczenie majątkowe za 2015 rok Bal.R.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2016 rok
PDFOświadczenie majątkowe za 2017 rok R.Bal.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2017 rok R.Bal uzupełnienie.pdf
PDFOswiadczenie radnego na koniec kadencji 2018r. R.Bal.pdf
 

Wersja XML