Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dariusz Iwaneczko - Radny Rady Miejskiej

Brak opisu obrazka
Dariusz Iwaneczko (ur. 1965 r. w Przemyślu). Ukończył historię na KUL, studia podyplomowe z zakresu administracji rządowej i samorządowej na UMCS. W 2004 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na UJ.

w l. 2005-2007 wicewojewoda podkarpacki; 
w l. 2008-2010 zastępca prezydenta Przemyśla; 
w l. 2010-2014 radny RM Przemyśla VI kadencji.

Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Jest też wykładowcą w Instytucie Nauk Humanistycznych oraz w Instytucie Nauk Społecznych w Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Prowadzi m.in. zajęcia dydaktyczne dotyczące historii najnowszej, polityki gospodarczej i społecznej oraz ustroju samorządu terytorialnego i polityki lokalnej. 
Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. książek Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989; Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Przemyślu 1944-1956,Ogniwo strachu. Urząd Bezpieczeństwa w Lubaczowie 1944-1965, Przypadek czy przeznaczenie? Karol Kazimierz Kostecki „Kostek” (1917-1998), "Zmierzch dekady Gierka" Polska południowo-wschodnia 1975-1980 oraz edycji dokumentów źródłowych. Redaktor naczelny pisma naukowego IPN pt. „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989”.

Oświadczenia majątkowe
PDFOświadczenie majątkowe za 2015 rok Iwaneczko.D.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2016 rok
PDFOświadczenie majątkowe za 2017 rok D.Iwaneczko.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2017 rok D.Iwaneczko uzupełnienie.pdf
PDFOswiadczenie radnego na koniec kadencji 2018r. D. Iwaneczko.pdf
 

Wersja XML