Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tomasz Kulawik - Radny Rady Miejskiej

Brak opisu obrazka
Urodzony 14 sierpnia 1969 r., żonaty, dwoje dzieci. Przemyślanin.

Wykształcenie:
- tytuł mgr na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego
- mgr inż. na wydziale Inżynierii Środowiska PWSOŚ w Radomiu

- 2012 - Wiceprezes Stowarzyszenia Mieszkańców Przemyśla
- 2009 - 2010 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Przemyślu
- 2009 - 2010 Przewodniczący Klubu Nasz Przemyśl
- 2006 - 2010 radny Rady Miejskiej w Przemyślu
- 2004 - 2007 dyrektor działu produkcji w firmie "DOMATOR" Przemyśl
- 2003 - Prezes Przemyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
- 2001 - 2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej  PGK Sp. z o.o. w Przemyślu
- 1999 - działacz społeczny i samorządowy
- 1990 - działalność gospodarcza

Oświadczenia majątkowe
PDFOświadczenie majątkowe za 2015 rok Kulawik.T.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2016 rok
PDFOświadczenie majątkowe za 2017 rok T.Kulawik.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2017 rok T.Kulawik uzupełnienie.pdf
PDFOswiadczenie radnego na koniec kadencji 2018r. T. Kulawik.pdf
 

Wersja XML