Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ryszard Kulej - Radny Rady Miejskiej

Brak opisu obrazka
Urodzony 5 listopada 1954 r., żonaty, dwoje dzieci, absolwent Politechniki Rzeszowskiej-wykształcenie wyższe mgr inż. urządzeń sanitarnych.

Ukończony kurs na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

1.Zakłady Płyt Pilśniowych w Przemyślu - Z -ca Dyrektora ds. Gospodarki Materiałowej i Rozwoju,

2. Przemyskie Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów Budowlanych FADOM - Z- ca Dyrektora ds. Technicznych,

3. Fabryka Urządzeń Mechanicznych KAMAX – Zakład Budowlany - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych,

4. Przedsiębiorstwo Prefabrykatów Elektroenergetycznych ELBUD - Dyrektor ds. Techniczno-Produkcyjnych,

5. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu- od stycznia 2011r. do lipca 2013 r.,

6. Przemyska Gospodarka Komunalna w Przemyślu- od marca 2014 r. do grudnia 2014 r.- Specjalista ds. Technicznych,

7. Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu- od stycznia 2015 r., do chwili obecnej- Kierownik Pionu Eksploatacji.

Funkcje społeczne:

- Społeczny Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przemyślu w latach 1999-2002,

- Radny Rady Miejskiej kadencji 2002-2006, 2006-2010, 2014-2018;

- Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w Przemyślu- 2005- 2008 r.,

- Członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Przemyślu- 2011-2013 r.,

- Członek Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu- 2011-2015 r.,

- Członek Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu- Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej- od 2011r. do chwili obecnej,

- Członek Zarządu Przemyskiego Konwentu Społeczno- Gospodarczego- od 2012 r.- do chwili obecnej.

- Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego- od grudnia 2014 -2018 r.

Oświadczenia majątkowe
PDFOświadczenie majątkowe za 2015 rok Kulej.R.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2016 rok
PDFOświadczenie majątkowe za 2017 rok R.Kulej.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2017 rok R.Kulej uzupełnienie.pdf
PDFOswiadczenie radnego na koniec kadencji 2018r. R. Kulej.pdf
 

Wersja XML