Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Grażyna Stojak - Radna Rady Miejskiej

Brak opisu obrazka
Jestem Przemyślanką. Tu urodziłam się i tu uczęszczałam do szkół. Tutaj też, do miasta nad Sanem, wróciłam po ukończeniu studiów w Instytucie Historii Sztuki UJ w Krakowie oraz kursów pedagogicznych w Rzeszowie. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam od 1986 roku - jednak jako nauczyciel, metodyk plastyki oraz wykładowca w Studium Nauczycielskim w Przemyślu. Byłam założycielem i pierwszym dyrektorem Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu. Podsumowując ten okres w moim życiu opracowałam dysertację doktorską pt.: „Edukacyjne aspekty wychowania przez sztukę w kształceniu nauczycieli”,którą obroniłam w 2005 roku. Współpracowałam z licznymi uczelniami wyższymi. Jestem autorką kilku książek i licznych artykułów.

Zamiłowanie do sztuki zwyciężyło nad pasją dydaktyka i wytrwałością pedagoga. Podjęłam pracę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Żywym wspomnieniem dla mnie jest wystawa o dawnym szkolnictwie pt.: „Klasa starej daty”, a także wystawa o starej fotografii pt.: „Atelier Bernarda Hennera”.Byłam także organizatorem licznych wystaw artystycznych, gdy pełniłam funkcję kuratora Galerii w Zamku Kazimierzowskim w latach 2000-2008. Do najmilej wspominanych zaliczam ekspozycję artefaktów ze sztuk T. Kantora, a także wystawę grafiki komputerowej Z. Beksińskiego.

Doświadczenie w pracy administracyjnej oraz zmiłowanie do ochrony zabytków spowodowało kolejny krok w moim życiu. Od 2008 roku pełnię funkcję Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.

W wolnych chwilach oddaję się sztuce i turystyce, jestem miłośnikiem książek, pasjonatem sportu, w tym tenisa ziemnego i aktywnego wypoczynku.

 Jestem zamężna; moja rodzina to mąż Janusz, a także dwoje dzieci: Natalia i Jan.

Oświadczenia majątkowe
PDFOświadczenie majątkowe za 2015 rok Stojak.G.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2016 rok
PDFOświadczenie majątkowe za 2017 rok G.Stojak.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2017 rok G.Stojak uzupełnienie.pdf
PDFOswiadczenie radnego na koniec kadencji 2018r. G. Stojak.pdf
 

Wersja XML