Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 82/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania w

PDF   Zarządzenie Nr 82/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej


Zarządzenie Nr 82/2015

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 2 kwietnia 2015 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej

 

Na podstawie art. art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 uchwały Nr 236/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 379/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania składu i określenia Regulaminu prac Zespołu ds. inicjatywy lokalnej oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizowania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej § 1 otrzymuje brzmienie:

„Powołuję Zespół ds. inicjatywy lokalnej w składzie:

 1. Przewodniczący: Robert Gawlik – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.
 2. Zastępca przewodniczącego: Mariusz Juszczyk – Wydział Inwestycji.
 3. Sekretarz: Anna Popiel – Wydział Finansowo-Księgowy.
 4. Członek: Robert Bal – Klub Radnych Porozumienie dla Przemyśla.
 5. Członek: Stanisław Surma – Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
 6. Członek: Tomasz Schabowski – Klub Radnych Platforma Obywatelska.
 7. Członek: Tomasz Kulawik – Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej.
 8. Członek: Kamil Niklewicz – Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego.”

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Robert Choma


Powyższy dokument zmienia:

Wersja XML