Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Informujemy, iż Rada Miejska w Przemyślu Uchwałą Nr 68/2017 z dnia 25 maja 2017r. uchwaliła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla - nowe studium miasta Przemyśla jest obowiązujące.

załącznik Nr 1 Uwarunkowania

tekst:  PDFUWARUNKOWANIA.pdf

mapa: Brak opisu obrazka

załącznik nr 2

tekst: PDFKIERUNKI_2017.pdf

mapa_1:  Brak opisu obrazka

mapa_2:  Brak opisu obrazka


 

Pozostałe informacje o studium i pracach planistycznych dotyczących studium:

Wersja XML