Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Przemyślu - tekst ujednolicony

DOCXZarządzenie nr 436/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Przemyślu- tekst ujednolicony


DOCXZałącznik nr 1 do zarządzenia - Regulamin organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Przemyślu


DOCXZałącznik Nr 2 do zarządzenia - Polityka zarządzania ryzykiem w Mieście Przemyślu
 

DOCXDeklaracja zarządzania ryzykiem - zał. nr 1 do Polityki
DOCXKarta celu i zadania strategicznego - zał. nr 2 do Polityki
DOCXPlan celów i zadań strategicznych - zał. nr 3 do Polityki
DOCXInformacja o dokonaniu kwartalnego/bieżącego przeglądu ryzyk na poziomie strategicznym - zał. nr 4 do Polityki
DOCXSprawozdanie z realizacji celów i zadań strategicznych - zał. nr 5 do Polityki
DOCXKarta celu i zadania operacyjnego - zał. nr 6 do Polityki
DOCXPlan celów i zadań operacyjnych - zał. nr 7 do Polityki
DOCXOświadczenie o dokonaniu kwartalnego/bieżącego przeglądu ryzyk na poziomie operacyjnym - zał. nr 8 do Polityki
DOCXSprawozdanie z realizacji celów i zadań operacyjnych - zał. nr 9 do Polityki

Wersja XML