Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w tym o prawie do głosowania przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym

DOCInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06-09-2015 r..doc
 


DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - Referendum.doc
DOCZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - Referendum.doc
DOCWniosek o wpisanie do SPISU.doc
 


Dokonać zgłoszeń oraz uzyskać wszelkich informacji można w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Rynek 1 (pok. 29, II piętro ) pod numerem tel. 166752086, email: sob@um.przemysl.pl

Wersja XML