Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady naboru

DOCXNabór - zasady - TEKST UJEDNOLICONY Zarządzenie Nr 399/2015 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze

DOCzał nr 1 - Wniosek
DOCzał nr 2 - Opis stanowiska pracy
DOCzał nr 3 - Ogłoszenie o naborze
DOCzał nr 4 - Wykaz kandydatów
DOCXzał nr 5 - Zestawienie wyników z testu
DOCzał nr 6 - Karta oceny
DOCzał nr 7 - Zestawienie wyników oceny
DOCzał nr 8 - Protokół z naboru
DOCzał nr 9 - Informacja o wyniku naboru
DOCzał nr 10 - Protokół zniszczenia ofert

 

 

Wersja XML