Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Maciej Karasiński - Radny Rady Miejskiej

Brak opisu obrazka

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
Żonaty, dwóch dorosłych synów.
Z wykształcenia mgr historii nauczycieli, urzędnik administracji samorządowej, menadżer, szkoleniowiec, instruktor i sędzia szachowy.

Absolwent:
- Wydziału Spraw Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
- Wydziału Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach . Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą – system aktywnego szkolenia kadr kierowniczych.
- Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego przy Uniwersytecie Warszawskim.


W okresie 36 lat pracy związany z edukacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego:

Nauczyciel historii, zajęć praktycznych i wychowania fizycznego w SP w Krzywczy (1982-1991), Wizytator i Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Przemyślu (1991-1996), Kierownik Referatu Edukacji w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu (1996-1999), Sekretarz Miasta Przeworska(1999-2010), Podkarpacki Kurator Oświaty (2006-2008), nauczyciel-instruktor gry w szachy w Młodzieżowym Domu Kultury (1996-2010), nauczyciel konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (2012-2014), od stycznia 2015 do chwili obecnej Wicedyrektor ds. Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Od 1996 do 2006 roku aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Oświaty Związku Miasta Polskich, z ramienia Miast : Przeworska i Przemyśla. W latach 1999-2004 pełnił funkcję  wiceprezesa Podkarpackiego Związku Szachowego w Rzeszowie d.s. szkolenia i młodzieży. W latach 2007-2008 Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Od 1995 roku Prezes Sportowo –Kulturalnego  Klubu Szachowego przy MDK w Przemyślu (www.s-kksprzemysl.pl). Jest członkiem Komisji Wdrażania Szachów do Szkół przy Zarządzie Polskiego Związku Szachowego w Warszawie.

Więcej informacji www.mkarasinski.pl .  Telefon kontaktowy : 790313321, e-mail:


PDFMaciej Karasiński - oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014-2018.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2015 rok Karasiński.M.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2016 rok
PDFOświadczenie majątkowe za 2017 rok M.Karasiński.pdf
PDFOświadczenie majątkowe za 2017 rok M.Karasiński uzupełnienie.pdf
PDFOswiadczenie radnego na koniec kadencji 2018r. M. Karasiński.pdf
 

Wersja XML