Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 23/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów, rokowań oraz w sprawie regulaminów przeprowadzania przetargów i rokowań na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państ

PDF   Zarządzenie Nr 23/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów, rokowań oraz w sprawie regulaminów przeprowadzania przetargów i rokowań na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
 

 

Uchylające:

Wersja XML