Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W 2016 r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl udzielono dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy następujących obiektach, wpisanych do rejestru zabytków:

 1. Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu

Bazylika Archikatedralna - wykonano izolację przeciwwilgociową oraz odwodnienie fundamentów od strony północno - wschodniej i zabezpieczenie murów romańskiej rotundy w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej
w Przemyślu.

 1. Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu  

Kościół OO. Franciszkanów – wykonano kolejny etap prace konserwatorskich Ołtarza Wielkiego, pochodzącego z 2 poł. XVIII w. z kręgu lwowskiej szkoły rokokowej.

 1. Wspólnota mieszkaniowa Smolki 5, ul. Smolki 5, 37-700 Przemyśl

Kamienica przy ul. Smolki 5 – wykonano izolację pionową i poziomą ściany przedniej i tylnej  budynku w ramach zadania: Remont elewacji z wykonaniem kolorystyki oraz docieplenie ściany od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego przy ul. Smolki 5 w Przemyślu na terenie działki nr 1622 i 1003 obr. 207”.

 1. Wspólnota mieszkaniowa Słowackiego 23-23a, ul. Słowackiego 23-23a, 37-700 Przemyśl

Kamienica przy ul. Słowackiego 23-23a – wykonano remont balkonów
w ramach zadania: „Wymiana pokrycia dachowego, przebudowa
i  remont więźby dachowej, przebudowa i remont balkonów”.

Wersja XML