Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłozenie studium do publicznego wgladu

Informujemy, że z dniem 21.12.2016r. rozpoczęło się wyłożenie do publicznego wglądu opracowania pn.: "projekt zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla -  Aktualizacja 2004/2005".

Wyłożenie do publicznego wglądu potrwa od 21.12.2016r. do 13.01.2017r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla przy ul. Matejki 1 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Matejki 1, sala narad, w dniu 09.01.2017r., w godz. 10:00 - 12:00.

 

Pliki tekstu Uwarunkowań i Kierunków zostały spakowane do formatu *.rar

Wersja XML