Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego "Rycerskie I"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Rycerskie I" uchwalony Uchwałą Nr 110/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 19 czerwca 2017r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 2536 z dnia 12 lipca 2017r.

PDFRycerskie 1.pdf

materiały związane ze zbiorem danych przestrzennych:

app: XMLmpzp Rycerskie_1.xml

granica planu: SHPgranica mpzp Rycerskie 1.shp

geotiff: TIFmpzpRy1_geo.tif

legenda planu: JPEGlegenda Ry1.jpeg
 

Wersja XML