Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Przekopana I"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Przekopana I" uchwalony Uchwałą Nr 176/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 października 2017r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 4019 z dnia 5 grudnia 2017r.

 

 

tekst i rysunek planu.

PDFakt Przekopana 1.pdf

Wersja XML