Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Przekopana I"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Przekopana I" uchwalony Uchwałą Nr 176/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 26 października 2017r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 4019 z dnia 5 grudnia 2017r.

PDFakt Przekopana 1.pdf

materiały związane ze zbiorem danych przestrzennych:

app: XMLmpzp_Przekopana 1.xml

granica planu: SHPgranica mpzp Przekopana 1.shp

geotiff: JPEGmpzp Pr1_geo.jpeg

legenda planu : JPEGlegenda Pr1.jpeg
 

Wersja XML