Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje na prace remontowo - konserwatorskie z budżetu miasta w 2017 roku

W 2017 r. z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl udzielono dotacji na prace remontowo – konserwatorskie przy następujących obiektach, wpisanych do rejestru zabytków:

 1. Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu

Bazylika Archikatedralna - wykonano prace konserwatorskie
i restauratorskie wyposażenia prezbiterium: stalle i boazerie z baldachimem tronu biskupiego – południowa część oraz konserwację dwóch obrazów na podobraziu płóciennym.

 1. Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu  

Kościół OO. Franciszkanów – wykonano ostatni - IX etap prac konserwatorskich Ołtarza Wielkiego, pochodzącego z 2 poł. XVIII w. z kręgu lwowskiej szkoły rokokowej w Kościele p.w. Św. Marii Magdaleny. Dokonano konserwacji rzeźb Arona i Mojżesza, 2 sztuk putty oraz 2 relikwiarzy, 3 luster, krzyża ołtarzowego, kotwicy, ornamentu i listwy.

 1. Właściciel prywatny,  ul. Stefana Żeromskiego 19, 37-700 Przemyśl

Willa Zofiówka – wykonano malowanie powierzchni dachu i innych elementów metalowych związanych z budynkiem tj.: daszków z konstrukcją stalową, balustrad schodowych, obróbek blacharskich oraz drobną naprawę konstrukcji drewnianej.

 1. Właściciel prywatny, Wyb. Piłsudskiego 7, 37-700 Przemyśl

Mur oporowy – wykonano prace remontowe przy dawnym historycznym murze miejskim Przemyśla. Dokonano zabezpieczenia skarpy kotwami gruntowymi i płaszczem żelbetonowym jako część I etapu przebudowy muru oporowego.

Wersja XML