Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Przemyśla za rok szkolny 2017/2018

PDFInformacja o realizacji zadań oświatowych 2017-2018.pdf


Egzaminy zewnętrzne:

PDFzał1 egzamin gimnazjalny.pdf

PDFzał2 matura zdawalnosc LO i T.pdf

PDFzał3 matura przedm obow LO.pdf

PDFzał4 matura przedm obow Tech.pdf

PDFzał5 matura przedm dodatk LO.pdf

PDFzał6 matura przedm dodatk Tech.pdf

PDFzał7 egzamin potw kwalifikacje zawod sesja letnia.pdf

PDFzał8 egzamin potw kwalifikacje zawod sesja zimowa.pdf

PDFzał9 egzamin potw kwalifikacje zawod kkz sesja letnia.pdf

PDFzał10 egzamin potw kwalifikacje zawod kkz sesja zimowa.pdf


Raporty z ewaluacji:

PDFzał11raport z ewaluacji P14.pdf

Wersja XML