Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Przemyśla za rok szkolny 2015/2016

PDFInformacja o realizacji zadań oświatowych 2015-2016.pdf


Egzaminy zewnętrzne:

PDFzał1 wyniki_sprawdzianu.pdf

PDFzał2 wyniki_egz gimn.pdf

PDFzał3 matura zdawalnosc.pdf

PDFzał4 średnie wyniki_obowiązkowe_w liceach.pdf

PDFzał5 średnie wyniki_obowiązkowe_w technikach_.pdf

PDFzał6 średnie wyniki_dodatkowe_w liceach.pdf

PDFzał7 średnie wyniki_dodatkowe_w technikach.pdf

PDFzał8 Egzamin z kwalifikacji sesja styczen luty.pdf

PDFzał9 Egzamin z kwalifikacji sesja maj czerw lip.pdf


Raporty z ewaluacji:

PDFraport z ewaluacji P2.pdf

PDFraport z ewaluacji P7.pdf

Wersja XML