Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Lipowica II"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Lipowica II" uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Przemyślu Nr 9/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. Dziennik Urzędowy poz. 1237 z dnia 28 lutego 2019r.

PDFmpzp Lipowica II.pdf

materiały związane ze zbiorem danych przestrzennych:

app: XMLmpzp_Lipowica_II.xml

granica planu: SHPgranica mpzp Lipowica II.shp

geotiff: TIFmpzp Li2_geo.tif

legenda planu: TIFlegenda Li2.tif
 

Wersja XML