Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

PDF   Zarządzenie Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu
PDFZałącznik do zarządzenia - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemyślu
PDFZałącznik nr 1 do regulaminu - Graficzny schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemyślu
PDFZałącznik nr 2 do regulaminu - Limit etatów dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu
PDFZałącznik nr 3 do regulaminu - Zakres czynności (obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności)
PDFZałącznik nr 4 do regulaminu - Wykaz jednostek organizacyjnych miasta Przemyśla, spółek, służb, inspekcji oraz straży

DOCZakres czynności - wzór do wypełnienia
 


Z uwagi na obszerność i strukturę dokumentu oraz w celu zapewnienia jego integralności został on opublikowany w formacie *.PDF z możliwością wykorzystania do jego otwarcia zewnętrznego czytnika treści dokumentów zapisanych w tym formacie.

PDFZarządzenie Nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu - wersja edytowalna

PDFZałącznik do zarządzenia - Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemyślu.pdf

PDFZałącznik nr 1 do regulaminu - Graficzny schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przemyślu.pdf

PDFZałącznik nr 3 do regulaminu - Zakres czynności (obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności).pdf


Zarządzenia zmieniające:

Wersja XML