Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje skierowane do Rady Miejskiej w 2019 roku

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji przez Radę Miejską w Przemyślu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195)

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

Zasięgane opinie

 

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

1.

Ireneusz Dzieszko

PDFPetycja z dn. 07.08.2019 r. .pdf Wniosek, aby Rada Miejska w Przemyślu podjęła stosowne działania w celu odebrania Panu Markowi Kuchcińskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla. 07.08.2019 r. 07.11.2019 r.

Opinia radcy prawnego
z dnia 22.08.2019 r.

PDFStanowisko prawne w sprawie petycji z dn. 22.08.2019 r.pdf

28.10.2019 r.
PDFUchwała Nr 234/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji, dotyczącej odebrania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla
2.

Konrad Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria radcy Prawnego

PDFPetycja z dn. 23.08.2019 r..pdf W sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 23.08.2019 r. 23.11.2019 r.  

21.11.2019 r. PDFUchwała Nr 229/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji, dotyczącej wprowadzenia w urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

3. Strona nie wyraziła zgody na publikowanie danych PDFPetycja z dn. 12.11.2019.pdf
PDFPetycja z dn. 12.11.2019 - Załaczniki 1-5.pdf
Dotycząca odebrania Markowi Kuchcińskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla 12.11.2019 r. 12.02.2020 r.   27.01.2020 r.PDFUchwała Nr 8/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
 
4. Renata Sutor PDFPetycja z dn. 28.11.2019.pdf W interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 28.11.2019 r. 28.02.2020 r.   17.02.2020
PDFUchwała Nr 23/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji, dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego
 

 

Wersja XML