Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 320/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

PDF   Zarządzenie nr 320/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku


Zarządzenie Nr 320/2019

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku

 

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Prezydent Miasta Przemyśla

postanawia:

 

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Przemyślu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, tj.:

Wysokość kwoty długu wg stanu na 30 czerwca 2019 roku wyniosła 144 624 662,44 zł.

§ 2.

W uchwale Nr 31/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla z późn. zm. nie określono przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tak więc informacja, o której mowa w § 1 nie zawiera informacji o przebiegu ich realizacji.

§ 3.

Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie i Radzie Miejskiej w Przemyślu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

Wersja XML