Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA Z DNIA 20-09-2019 R. DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA SPISU WYBORCÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEMYŚLA W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP

W związku z zarządzonymi na dzień 13-10-2019 r. wyborami do Sejmu RP i Senatu RP informuję, o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP. Spis wyborców będzie udostępniony do wglądu w dniach od 23 września do 7 października 2019 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu
(Rynek 1, II piętro, pok. 27).

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy.

Wersja XML