Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 471/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

PDFZarządzenie Nr 471/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

PDFZałącznik Nr 1 - Regulamin korzystania przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przemyślu ze służbowych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń

PDFZałącznik Nr 2 - Karta obiegowa

PDFZałącznik Nr 3 - Wypłacenie wynagrodzenia za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych

PDFZałącznik Nr 4 - Pomniejszenie pracownikowi(m) wynagrodzenia za pracę z tytułu godzin nieprzepracowanych w związku ze zwolnieniem od pracy na czas niezbędny dla załatwienia spraw osobistych

PDFZałącznik Nr 5 - Wniosek o udzielenie urlopu
DOCzal_nr_5_-_wniosek_o_udzielenie_urlopu_wypoczynkowego.doc

PDFZałącznik Nr 6 - Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 

Wersja XML