Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rezolucja Nr 1/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie sytuacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o. w Przemyślu

Rezolucja Nr 1/2020

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 3 lutego 2020 r.

w sprawie sytuacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o. w Przemyślu

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§1

Radni Rady Miejskiej z niepokojem odnoszą się do informacji o wciąż pogarszającej się sytuacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Przemyślu. Biorąc pod uwagę również spotkanie z dnia 24 stycznia w siedzibie MZK zorganizowane przez związki zawodowe w którym wzięli również udział: przedstawiciele władz miasta, władz województwa, przedstawiciele klubów radnych w radzie miejskiej i władze spółki i przedstawionej tam sytuacji MZK w Przemyślu, która wskazuję na to, że spółce może grozić upadłość.

Obecna sytuacja tego zakładu pracy, jego zadłużenie - około 3,5 mln złotych, a także ryzyko zwrotu środków przez miasto pozyskanych z RPO 2014-2020 na rozwój transportu publicznego w kwocie około 20 mln złotych w przypadku nie zachowania okresu trwałości projektu jest dla nas radnych nie do zaakceptowania. Ponadto z przedstawionych nam informacji m.in. na wspomnianym wyżej spotkaniu wynika, że jeżeli spółka w najbliższych dniach nie spłaci części zadłużenia, może nastąpić początek procesu upadłości spółki.

§2

Radni Rady Miejskiej mając na uwadze dobro Miejskiego Zakładu Komunikacji w Przemyślu, jego pracowników i mieszkańców miasta korzystających z usług tej Spółki zwracają się do Prezydenta Miasta Przemyśla, który reprezentuje jedynego właściciela Spółki — Gminę Miejską Przemyśl - o dołożenie należytych starań, aby istniejące problemy zostały jak najszybciej i skutecznie wyeliminowane. Jednocześnie prosimy o znalezienie konkretnego rozwiązania, które przyczyni się do zażegnania obecnego kryzysu w MZK i uchronienia przed ewentualną likwidacją 137 miejsc pracy. Mając na uwadze fakt, że zakład pracy z ponad kilkudziesięcioletnią tradycją obsługuje mieszkańców naszego miasta i okolic w zakresie publicznego transportu zbiorowego musimy zrobić wszystko żeby ustabilizować sytuację zarówno teraz jak i na przyszłość w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Przemyślu. Aktualne zadłużenie Spółki wynika wyłącznie z kosztów generowanych na świadczeniu podstawowego zadania spółki jakim jest zapewnienia publicznego transportu publicznego.

§3

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Przemyśla do podjęcia odpowiednich działań prawem przewidzianych w tym zakresie — w tym także rozważenia dokapitalizowania Spółki, a następnie przekazanie informacji o podjętych działaniach w celu poprawy sytuacji MZK w Przemyślu: Radnym Rady Miejskiej w Przemyślu i Związkom Zawodowym działającym przy tym zakładzie pracy.

§4

Rezolucja wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Ewa Sawicka


PDFRezolucja Nr 1/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie sytuacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji sp. z o.o. w Przemyślu (80,01KB)