Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje skierowane do Rady Miejskiej w 2020 roku

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji przez Radę Miejską w Przemyślu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195)

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

Zasięgane opinie

 

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

1. Fundacja "Tradycyjne Podkarpacie" PDFPetycja z dn. 14.12.2021 r..pdf Wezwanie do podjęcia przez Radę Miejską w Przemyślu uchwały w sprawie szczepionek na Covid-19 14.12.2020 r. 14.03.2021 r. -

26.03.2021 r.

PDFUchwała nr 46 2021.pdf

2. XXX PDFPetycja z dn. 29.12.2020 r. anonimizacja.pdf W sprawie poprawy nawierzchni działki  nr 747 w obr. 215 m. Przemyśla 29.12.2020 r. 29.03.2021 r. PDFPetycja z dn. 29.12.2020 r. - stanowisko PMP.pdf

19.04.2021 r.

PDFUchwała nr 57 2021.pdf

Wersja XML