Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie problemów najemców lokali w zasobie Gminy Miejskiej Przemyśl

STANOWISKO
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 5 czerwca 2020 r.

w sprawie problemów najemców lokali w zasobie Gminy Miejskiej Przemyśl

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) — Rada Miejska w Przemyślu

stanowi co następuje:

§1

Stan epidemii a wcześniej stan zagrożenia epidemiologicznego i wprowadzone w związku z tym ograniczenia dramatycznie pogorszyły warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Pomimo wprowadzania licznych form wsparcia przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, konieczne działania muszą być podejmowane przez władze samorządowe.

Rada Miejska w Przemyślu wyraża stanowisko, iż konieczne jest podjęcie przez Prezydenta Miasta Przemyśla, trudnych (z punktu widzenia budżetu Miasta), ale koniecznych decyzji w zakresie zwolnienia lub obniżenia opłat czynszowych za najem lokali użytkowych z zasobów Gminy Miejskiej Przemyśl.

Uważa, że konieczne jest rozsądne rozważenie propozycji obniżenia czynszu za okres trzech miesięcy (marzec, kwiecień, maj 2020) do wysokości kosztów ponoszonych przez Gminę na bieżącą eksploatację.

Z informacji przekazywanych przez przedsiębiorców wynika, że ich przychody w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019 roku spadły od 80 do 100%. Jednocześnie czysto iluzoryczne stają się oczekiwania na możliwość „odrobienia" tych strat w dającej się przewidzieć przyszłości. W konsekwencji oznaczać to będzie konieczność ogłoszenia upadłości lub likwidacji działalności.

Mając na uwadze, iż rozwój naszego Miasta jest oparty o rozwój tych dużych i małych Przedsiębiorców uważamy, że konieczne jest podjęcie sugerowanych decyzji.

§2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu do przekazania niniejszego stanowiska Prezydentowi Miasta Przemyśla.

Przewodniczący
Rady
 Miejskiej

Maciej Kamiński

PDFStanowisko Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie problemów najemców lokali w zasobie Gminy Miejskiej Przemyśl (53,56KB)