Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rezolucja Nr 2/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie Realizacji inwestycji z Funduszu Inwestycji Samorządowych - Tarcza Samorządowa na terenie Miasta Przemyśla

Rezolucja Nr 2/2020
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie Realizacji inwestycji z Funduszu Inwestycji Samorządowych - Tarcza Samorządowa na terenie Miasta Przemyśla

Mając na uwadze, że Gminy i Powiaty otrzymają dostęp do dużego rządowego programu wsparcia inwestycji - kierowanego do samorządów o szacowanej wartości w skali kraju - 6 miliardów złotych, a w tym dla Miasta Przemyśla 2 127 964 zł - działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz §38 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta Przemyśla - Rada Miejska w Przemyślu

postanawia:

§1

Zobowiązuję Prezydenta Miasta Przemyśla do niezwłocznego podjęcia działań umożliwiających pozyskanie przez Miasto Przemyśl środków z Funduszu Inwestycji Samorządowych - w tym do przygotowania wniosków na następujące inwestycje:

  1. Przebudowa i remont części (wraz z potrzebną dokumentacją) drogi na ul. Kruhel Wielki w kwocie około 1 min złotych.
  2. Położenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej na ulicy Sucharskiego w kwocie około 190 tys. złotych.
  3. Wykonanie sięgacza ulicy Sucharskiego w kwocie około 150 tys. złotych.
  4. Remont ulicy Balickiego w kwocie około 160 tys. złotych.
  5. Remonty częściowe lub całościowe w zależności od możliwości i potrzeb ulic: Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha, Marii Rodziewiczówny, Elizy Orzeszkowej, Wincentego Kadłubka, Kajetana Koźmiana i Henryka Sienkiewicza w kwocie łącznie około 500 tys. złotych.

§2

W związku z tym, że środki przekazane przez władze centralne RP można wykorzystać na potrzebne i bliskie ludziom inwestycje, dlatego też uważamy, że te wskazane przez Radę w §1 potrzeby mogą być zrealizowane w ramach tego programu. Środki te nie muszą być wykorzystane w tym roku, więc inwestycja może być realizowana w tym roku jak i późniejszym terminie mając gwarancję, że te środki nie muszą być zwracane.

Biorąc pod uwagę fakt, że wstępny harmonogram zakłada nabór wniosków, w miesiącach lipiec - sierpień, należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do przystąpienia do tego programu.

§3

Przewodniczący Rady Miejskiej jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania niniejszej Rezolucji Prezydentowi Miasta Przemyśla.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Kamiński


PDFRezolucja Nr 2 .pdf (198,98KB)