Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu

Brak opisu obrazka

Budowa Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSIWZ BUDOWA PODZIEMNEJ TRASY TURYSTYCZNEJ ZP.271.2.12.2020.pdf

Załączniki do SIWZ:

001Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.7z.001
002Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.7z.002
003Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.7z.003
004Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.7z.004
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.docx
PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
DOCXZałącznik Nr 8 do SIWZ - Wykaz robot.docx
DOCXZałącznik Nr 9 do SIWZ - Wykaz osób.docx


PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - STRONA INTERNETOWA.pdf

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf


UWAGA:

W celu rozpakowania Załącznika nr 1 tj. pliku z rozszerzeniem .7z  należy zainstalować na komputerze jeden z ogólnodostępnych programów do kompresji danych, np. 7-zip. Następnie należy zapisać na komputerze pliki udostępnione na stronie Zamawiającego:
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.7z.001
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.7z.002
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.7z.003
Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.7z.004
Po zapisaniu powyższych plików archiwum rozpakowuje się przez otworzenie pliku: Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.7z.001 (tj. z rozszerzeniem .001).
Zamawiający wyjaśnia, że Opis przedmiotu zamówienia, musiał zostać skompresowany i w takiej formie udostępniony na stronie internetowej z uwagi na jego obszerność.

Wersja XML