Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora - wieloosobowe stanowisko ds. planowania strategicznego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora - wieloosobowe stanowisko
ds. planowania strategicznego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu

 

                        Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) informuję, że nabór na w/w stanowisko  nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Przemyśla o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektora - wieloosobowe stanowisko ds. planowania strategicznego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu zostało 10 września 2020 r.: opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz umieszczone na tablicy informacyjnej urzędu.

Ponadto kopia w/w ogłoszenia została przekazana 10 września 2020 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu.

Termin składania ofert na w/w stanowisko upłynął 23 września 2020 r.

Na stanowisko inspektora - wieloosobowe stanowisko ds. planowania strategicznego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu nie wpłynęła żadna oferta.

Wobec powyższego, nabór na stanowisko inspektora - wieloosobowe stanowisko ds. planowania strategicznego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Przemyślu nie został rozstrzygnięty.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Łapa

Sekretarz Miasta Przemyśla

 

Przemyśl,  dnia 29 września 2020 r.

Wersja XML