Włączona przerwa techniczna
Informacja o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Razem zmieniamy Przemyśl” - obszar gospodarczy - Miasto Przemyśl
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Razem zmieniamy Przemyśl” - obszar gospodarczy

Informacja o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Razem zmieniamy Przemyśl” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

/obszar gospodarczy/

Gmina Miejska Przemyśl informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej na Partnera Projektu wybrana została Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Uzasadnienie wyboru:

W odpowiedzi na Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu nr RIF.041.2.24.2019 z dnia 19.10.2020 r. wpłynęła 1 oferta.

 Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz kryteria wyboru postawione w ogłoszeniu o naborze. Działania podejmowane przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. są zgodne z celami statutowymi oraz celami partnerstwa i projektu. Kandydat na partnera posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięć (projektów) na rzecz promocji przedsiębiorczości i tworzenia podmiotów gospodarczych oraz przedsięwzięć w obszarze wsparcia przedsiębiorstw.

 

Liczba punktów zdobytych przez Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.: 80

 

Wersja XML