Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym

Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSIWZ - HOLOWANIE I PARKING.pdf

Załączniki do SIWZ:
PDFZałącznik Nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.pdf
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR I.docx
DOCXZałącznik Nr 2A do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR II.docx
DOCXZałącznik Nr 2B do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR III.docx
DOCXZałącznik Nr 2C do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR IV.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx
DOCXZałącznik Nr 6 do SIWZ - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.docx
PDFZałącznik Nr 7 do SIWZ - PROJEKT UMOWY ZADANIE CZĘŚCIOWE NR I .pdf
PDFZałącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT UMOWY ZADANIE CZĘŚCIOWE NR II.pdf
PDFZałącznik Nr 9 do SIWZ - PROJEKT UMOWY ZADANIE CZĘŚCIOWE NR III.pdf
PDFZałącznik Nr 10 do SIWZ - PROJEKT UMOWY ZADANIE CZĘŚCIOWE NR IV.pdf
DOCXZałącznik Nr 11 do SIWZ - WYKAZ POJAZDÓW.docx
DOCXZałącznik Nr 12 do SIWZ - WYKAZ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU.docx


PDFWYJAŚNIENIA SIWZ 1.pdf


PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf


PDFUNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA W CZESCI IV.pdf


PDFUNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA W CZESCI II.pdf


PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
 

Wersja XML