Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie i sukcesywna dostawa nowych tablic rejestracyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja zużytych tablic rejestracyjnych

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
 

PDFSIWZ - DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH.pdf
 

Załączniki do SIWZ

PDFZałącznik Nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY.docx
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - OŚWIADCZENIE - GRUPA KAPITAŁOWA.docx
PDFZałącznik Nr 6 do SIWZ - PROJEKT UMOWY.pdf

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf
 

Wersja XML