Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Przemyśla za rok szkolny 2019/2020

PDFInformacja o realizacji zadań oświatowych 2019-2020.pdf


Egzaminy zewnętrzne:

PDFZałącznik nr 1 egzamin ósmoklasisty.pdf

PDFZałącznik nr 2 egzamin maturalny przedmioty obowiązkowe.pdf

PDFZałącznik nr 3 egzamin maturalny średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych.pdf

PDFZałącznik nr 4 egzamin maturalny zdawalność po wszystkich sesjach.pdf

PDFZałącznik nr 5 egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - sesja letnia.pdf

PDFZałącznik nr 6 egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - sesja zimowa.pdf

Wersja XML