Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Informujemy o trwających konsultacjach Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Przedmiotem konsultacji jest poznanie opinii Przemyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na temat projektu programu.

Konsultacje trwają: od 13 do 19 listopada 2020 r.

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl/bip), stronie internetowej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

 

PDFZarządzenie Nr 419/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

PDFZałącznik do zarządzenia Nr 419/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 listopada 2020-projekt uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu

PDFzałącznik do uchwały-program współpracy

Wersja XML