Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Kadrowo-Płacowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu informuje, że w terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęła jedna oferta tj:

Lp. Imię, nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Elżbieta Borycka Medyka

Stwierdzono, że złożona oferta nie spełnia wymogów formalnych wymaganych w ogłoszeniu o naborze tj. braku kserokopii dokumentów dotyczących wykształcenia na tym stanowisku.

Przemyśl, dnia 16.11.2020r.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Dyrektor Ośrodka
mgr Barbara Jabłońska

Wersja XML