Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Miejskiej Przemyśl

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ - DOSTAWA GAZU.pdf
 

Załączniki do SIWZ

PDFZałacznik Nr 1 do SIWZ - ZESTAWIENIE ILOŚCI GAZU w poszczególnych miesiącach dla PPG na 01.06.2021.pdf
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY.docx
PDFZałącznik Nr 2 do UMOWY - PEŁNOMOCNICTWO do zmiany Sprzedawcy.pdf
DOCXZałącznik Nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW.docx
DOCXZałącznik Nr 4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.docx
DOCXZałącznik Nr 5 do SIWZ - OŚWIADCZENIE - GRUPA KAPITAŁOWA.docx
PDFZałącznik Nr 6 do SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.pdf

PDFWYJAŚNIENIA SIWZ 1.pdf
DOCXZałącznik Nr 2 do SIWZ - FORMULARZ OFERTY - POPRAWIONY.docx
PDFZMIANA TREŚCI SIWZ.pdf
PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf

PDFZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf
 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf
 


 

Wersja XML