Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. kadrowo-płacowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Przemyślu

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu informuje, że w terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęła jedna oferta tj.:

Lp.

Imię, nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Kamila Ziętek

Bolestraszyce

 

Stwierdzono, że złożona oferta nie spełnia wymogów formalnych wymaganych w ogłoszeniu o naborze tj. braku posiadanie co najmniej 4-letniego doświadczenia w prowadzeniu administracji kadrowo-płacowej.

 

 Przemyśl, dnia 4.12.2020r.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Barbara Jabłońska

Wersja XML