Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. osobowych i płac w Szkole Podstawowej Nr 15 im. Adama Mickiewicza

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej informuje, że w wyniku dokonanej w dniu 15 grudnia 2020 roku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy wpłynęły 4 oferty. Zakwalifikowano 1 kandydata spełniającego wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

  1. Justyna Łukasiewicz zamieszkała w Woli Korzenieckiej

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrana kandydatka zostanie poinformowana telefonicznie.

 

 Przemyśl, 15.12.2020 r.

 

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

mgr Artur Mykita – dyrektor szkoły

PDFLista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty ds. osobowych i płac.pdf

Wersja XML