Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 15 im. Adama Mickiewicza w Przemyślu.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej nr 15 im. Adama Mickiewicza  w Przemyślu

 

Specjalista ds. osobowych i płac

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Justyna Łukasiewicz zamieszkała w Woli Korzenieckiej

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani  Justyna Łukasiewicz  spełnia wymagane kryteria na w/w stanowisko i uzyskała pozytywną  ocenę w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Posiada wiedzę, umiejętności  i doświadczenie zawodowe  gwarantujące prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

Dyrektor Szkoły

mgr Artur Mykita

(Przewodniczący komisji)

 Przemyśl, 18  grudnia  2020

Wersja XML