Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. Kadrowo-Płacowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu informuje, że w terminie wskazanym w ogłoszeniu wpłynęła jedna oferta tj:

Lp.

Imię, nazwisko

Miejsce zamieszkania

 

1.

Krystyna Szywała

Przemyśl

 

Stwierdzono, że złożona oferta spełnia wymogi  formalne  wymagane w ogłoszeniu.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrana kandydatka zostanie poinformowana telefonicznie.

                                                                                 

Przemyśl, dnia 22.12.2020r.

                                                                                  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                              Barbara Jabłońska

Wersja XML