Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. kadrowo-płacowych 

została wybrana

Pani Krystyna Szywała

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani  Krystyna Szywała  zamieszkała w Przemyślu spełnia wymagane kryteria na w/w stanowisko i uzyskała pozytywną  ocenę w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w dniu 28.12.2020r.

Posiada wiedzę, umiejętności  i doświadczenie zawodowe  gwarantujące prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

                                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                          Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                          Barbara Jabłońska

Wersja XML