Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - kontynuacja - porządek obrad

LII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2021-01-08, godz. 09:00 w Wideokonferencja

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia radnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Przemyślu na lata 2021 - 2023" - proj. nr 179/2020.
  PDFproj. nr 179_2020.pdf
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania stawki opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - proj. nr 182/2020 wraz z autopoprawką.
  PDFproj. nr 182_2020.pdf
 5. Zakończenie obrad.
Wersja XML