Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LI Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - głosowania

Zamiana miejscami punktów 3 i 4 porządku obrad.
ZA (15), PRZECIW (5), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (NIEOBECNI), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Przeniesienie punktu 5 do punktu 2a.
ZA (16), PRZECIW (4), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (1), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (BRAK GŁOSU), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (NIEOBECNI), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
o rozszerzenie porządku obrad sesji o pkt. 1a) "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 181/2020".
ZA (22), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (NIEOBECNI), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok - proj. nr 181/2020.
ZA (21), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (NIEOBECNI), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (NIEOBECNI), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2021 r. - proj. nr 143/2020.
ZA (21), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (NIEOBECNI), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Skierowanie zgłoszonych przez Kluby Radnych poprawek pod obrady merytorycznych Komisji Rady Miejskiej.
ZA (10), PRZECIW (12), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Robert Bal (PRZECIW), Bartłomiej Barczak (PRZECIW), Andrzej Berestecki (PRZECIW), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (PRZECIW), Małgorzata Gazdowicz (PRZECIW), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (PRZECIW), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (PRZECIW), Dariusz Lasek (PRZECIW), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (PRZECIW), Monika Różycka (PRZECIW), Wojciech Rzeszutko (PRZECIW), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (PRZECIW), Paweł Zastrowski (ZA)
I. Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych o kwotę 2 000 000 na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej oraz istniejącego zasobu majątkowego gminy. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA w kol. gmina kwotę 3 643 000 zastąpić kwotą 5 643 000 w kol. powiat kwota 715 038 / bez zmian / w kol. powiat grodzki kwotę 4 358 038 zastąpić kwotą 6 358 038 w poz. II dochody majątkowe w kol . gmina kwotę 2 020 000 zastąpić kwotą 4 020 000 pkt 2 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności /sprzedaż nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych/ w kol. Gmina kwotę 1 998 000 zastąpić kwotą 3 998 000
ZA (12), PRZECIW (10), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
II. Zwiększenie wpływów z dywidend o kwotę 250 000 na podstawie wyników finansowych spółek miejskich Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w kol. Gmina kwotę 100 690 110 zastąpić kwotą 100 940 110 w kol. powiat kwota 15 500 000 /bez zmian/ w kol .powiat grodzki kwotę 116 190 714 zastąpić kwotą 116 440 714 W poz . I dochody bieżące w kol. Gmina kwotę 100 690 110 zastąpić kwotą 100 940 110 w kol. powiat kwota 15 500 000 /bez zmian/ w kol .powiat grodzki kwotę 116 190 714 zastąpić kwotą 116 440 714 pkt 22 wpływy z tytułu dywidend w kol. gmina kwotę 250 000 zastąpić kwotą500 000 oraz w kol. powiat grodzki kwotę 250 000 zastąpić kwotą 500 000
ZA (12), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (PRZECIW), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
II. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zmniejszenie o kwotę 300 000 /Mickiewicza/ W kol. gmina kwota 11 483 161 /bez zmian/ w kol. powiat kwotę 14 805 428 zastąpić kwotą 14 505 428 w kol. powiat grodzki kwotę 26 288 589 zastąpić kwotą 25 988 589 Rozdział 6015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kol. powiat kwotę 14 785 163 zastąpić kwotą 14 485 163 w kol. powiat grodzki kwotę 14 785 163 zastąpić kwotą 14 485 163 w poz. II wydatki majątkowe w kol. powiat i w kol. powiat grodzki kwotę 2 573 000 zastąpić kwotą 2 273 000 w poz. a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. powiat i w kol. powiat grodzki kwotę 2 573 000 zastąpić kwotą 2 273 000 Zadanie „Przebudowa drogi krajowej nr 28 – ulica Mickiewicza w kol. powiat i w kol. powiat grodzki kwotę 1 200 000 zastąpić kwotą 900 000
ZA (12), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (PRZECIW), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zmniejszenie o kwotę 500 000 W kol. gmina kwotę 23 592 140 zastąpić kwotą 23 092 140 w kol. powiat kwota 787 481 /bez zmian/ w kol. powiat grodzki kwotę 24 379 621 zastąpić kwotą 23 879 621 Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/zmniejszenie o 500 000 W kol. gmina kwotę 20 965 510 zastąpić kwotą 20 465 510 w kol. powiat kwota 620 000 /bez zmian/ w kol. powiat grodzki kwotę 21 585 510 zastąpić kwotą 21 085 510 W poz. I wydatki bieżące kwotę 20 785 510 zastąpić kwotą 20 285 510 w kol. powiat kwota 620 000/ bez zmian/ w kol. powiat grodzki kwotę 21 405 510 zastąpić kwotą 20 905 510 pkt 1 wydatki jednostek budżetowych w kol. gmina kwotę 20 740 510 zastąpić kwotą 20 240 510 w kol .powiat kwota 620 000 /bez zmian/ w kol. powiat grodzki kwotę 21 360 510 zastąpić kwotą 20 860 510 pkt. a wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 17 369 774 zastąpić kwotą 16 869 774
ZA (12), PRZECIW (11), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (PRZECIW), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Zwiększenie wydatków Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 670 000 w kol. gmina kwotę 11 483 161 zastąpić kwotą 12 153 161 w kol .powiat kwota 14 805 428 / bez zmian / w kol. powiat grodzki kwotę 26 288 589zastąpić kwotą 26 958 589 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie o kwotę 200 000 W kol. gmina oraz kol. powiat grodzki kwotę 7 554 461 zastąpić kwota 7 754 461 II wydatki majątkowe w kol. gmina oraz powiat grodzki wprowadzić kwotę 200 000 W pkt a inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. gmina i w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 200 000 z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego MZK Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 470 000 W kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 3 641 500 zastąpić kwotą 4 111 500 W poz. II wydatki majątkowe w kol. . gmina i w kol. powiat grodzki kwotę 641 500 zastąpić kwotą 1 111 500pkt a inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. . gmina i w kol. powiat grodzki kwotę 641 500 zastąpić kwotą 1 111 500 Wprowadzić zadanie „Przebudowa ul. Księcia Józefa Poniatowskiego” w kol. gmina i w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 370 000 Zakres rzeczowy : Rozebranie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nowych warstw asfaltowych, przebudowa chodników, zjazdów oraz odwodnienia. Wprowadzić zadanie „Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg –Kupały Grochowska , Grota Roweckiego” w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 100 000.
ZA (23), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 400 000 W kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 6 031 589 zastąpić kwotą 6 431 589 Rozdział 92601 Obiekty sportowe – zwiększenie o kwotę 400 000 W kol. gmina oraz kol. powiat grodzki kwotę 1 830 290 zastąpić kwotą 2 230 290 W poz. II wydatki majątkowe w kol. gmina i w kol. powiat grodzki kwotę 1 056 626 zastąpić kwotą 1 456 626 W pkt a inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. gmina i w kol. powiat grodzki kwotę 1 056 62 zastąpić kwotą 1 456 626 Wprowadzić zadanie: „Budowa Parku rekreacyjno wypoczynkowego” w kol. gmina i w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 400 000 Zakres rzeczowy: miasteczko ruchu drogowego, tor dla rolkarzy, wiata z tężnią solankową, zieleń i obiekty małej architektury, przebudowa oświetlenia i ogrodzenia, zaplecze sanitarne, monitoring
ZA (12), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (6), BRAK GŁOSU (4), NIEOBECNI (0)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (BRAK GŁOSU), Jerzy Krużel (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (BRAK GŁOSU), Mirosław Majkowski (BRAK GŁOSU), Bogumiła Nowak (BRAK GŁOSU), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Tomasz Schabowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ)
II. Zwiększenie wydatków Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 809 000 W kol. gmina kwotę 11 483 161 zastąpić kwotą 12 292 161 w kol .powiat kwota 14 805 428 /bez zmian/ w kol. powiat grodzki kwotę 26 288 589 zastępuje się kwotą 27 097 589 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 439 000 W kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 3 641 500 zastąpić kwotą 4 080 500 W poz. I wydatki bieżące w kol. . gmina i w kol. powiat grodzki kwotę3 000 000 zastąpić kwotą 3 023 000 /bieżące utrzymanie dróg 23 000/ lit.a wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kol. . gmina i w kol. powiat grodzki kwotę kwotę 3 000 000 zastąpić kwotą 3 023 000 W poz. II wydatki majątkowe w kol. . gmina i w kol. powiat grodzki kwotę 641 500 zastąpić kwotą 1 057 500 pkt a inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. . gmina i kol.powiat grodzki kwotę 641 500 zastąpić kwotą 1 057 500 Wprowadzić zadanie „Aktualizacja dokumentacji na budowę ulicy Sybiraków i Przekopanej” w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 50 000 Wprowadzić zadanie” Przebudowa drogi oraz chodnika ul . Rodziewiczówny”/położenie nakładki bitumicznej oraz przebudowa chodnika/ -w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 185 000 Wprowadzić zadanie ”Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza”- w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 100 000 Wprowadzić zadanie ”Przebudowa jednostronna chodnika przy ul. Iwaszkiewicza wraz z dojściem do budynku nr 3” w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 25 000 Wprowadzić zadanie ”Przebudowa schodów łączących ul. Popielów z ul. Pułaskiego” w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 56 000 Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne zwiększeni o kwotę 75 000 W kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 287 200 zastąpić kwotą 362 200 W poz.II wydatki majatkowe w kol. gmina oraz w kol powiat grodzki kwotę 87 200 zastąpić kwotą162 200 w pkt inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. gmina oraz w kol powiat grodzki kwotę 87 200 zastąpić kwotą 162 200 Wprowadzić zadanie „ Wykonanie parkingu przy ul Bakończyckiej wraz z oświetleniem” w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 75 000 Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /zwiększenie/ 295 000 W kol. powiat oraz w kol. powiat grodzki kwotę 14 785 163 zastąpić kwotą 15 080 163 W poz.II wydatki majatkowe w kol. powiat oraz w kol powiat grodzki kwotę 2 573 000 zastąpić kwotą 2 868 000 w pkt inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. powiat oraz w kol . powiat grodzki kwotę 2 573 000 zastąpić kwotą 2 868 000 Wprowadzić zadanie ‘’Przejście aktywne przy ul. Grunwaldzkiej-na poziomie osiedla Warneńczyka i Wieniawskiego”- w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 60 000 Wprowadzić zadanie ’’Przejście aktywne przy ul. Piłsudskiego-w okolicy kładki pieszorowerowej” w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 60 000 Wprowadzić zadanie „Wykonanie nawierzchni części ulicy Kruhel Wielki” w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 175 000
ZA (22), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 15 000 /zakup samochodu/ W kol. gmina kwotę 4 030 502 zastąpić kwotą 4 045 502 w kol. gmina wprowadzić kwotę powiat kwotę 11 028 000 /bez zmian/ w kol. powiat grodzki kwotę 15 058 502 zastępuje się kwotą 15 073 502 Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej –zwiększenie o kwotę 15 000 W kol. gmina wprowadzić kwotę 15 000 oraz w kol. powiat grodzki kwotę 11 028 000zastąpić kwotą 11 043 000 W poz. II wydatki majątkowe w kol. gmina wprowadzić kwotę 15 000 oraz w kol. powiat grodzki kwotę 15 000 zastąpić kwotą 30 000 w pkt a inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. gmina wprowadzić 15 000 oraz w kol. powiat grodzki kwotę 15 000 zastąpić kwotą 30 000 Zakup nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu w kol. gmina, wprowadzić kwotę 15 000 w kol. powiat grodzki kwotę 15 000 zastąpić kwotą 30 000
ZA (22), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
dział 926 KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 100 000 W kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 6 031 589 zastąpić kwotą 6 131 589 ROZDZIAŁ 92601 Obiekty sportowe –zwiększenie o kwotę 85 000 W kol. gmina oraz kol. powiat grodzki kwotę 1 830 290 zastąpić kwotą 1 915 290 W poz. II wydatki majątkowe w kol. gmina i w kol. powiat grodzki kwotę 1 056 626 zastąpić kwotą 1 141 626 W pkt a inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. gmina i w kol. powiat grodzki kwotę 1 056 62 zastąpić kwotą 1 141 626 Wprowadzić zadanie: „modernizacja, dostosowanie i doposażenie w urządzenia placu zabaw przy ul. Opalińskiego dla potrzeb niepelnosprawnych” w kol. gmina iw kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 65 000 Wprowadzić zadanie: „Ogrodzenie placu zabaw na Ofiar Katynia” w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 20 000 Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie o kwotę 15 000 /z przeznaczeniem na organizację Mistrzostwa Polski służb Mundurowych w piłce plażowej/ w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 462 299 zastąpić kwotą 477 299 w poz.I wydatki bieżące w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 462 299 zastąpić kwotą 477 299 lit. b wydatki związane z realizacja zadań statutowych kwotę 216 299 zastąpić kwotą 231 299
ZA (12), PRZECIW (10), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 36 000 W kol. gmina kwotę75 589 792 zastąpić kwotą 75 625 792 w kol. powiat kwota 58 289119 /bez zmian/ w kol. powiat grodzki kwotę 133 878 911 zastąpić kwotą 133 914 911 Rozdział 80101Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 36 000 remont sali gimnastycznej SP4 W kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 39 800 144 zastąpić kwotą 39 836 144 W poz. I wydatki bieżące w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 39 532 294 zastąpić kwotą 39 568 294 Pkt b wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 3 456 493 zastąpić kwotą 3 492 493
ZA (22), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 20 000/zatrudnienie „złotej rączki” W kol. gmina kwotę 23 314 264 zastąpić kwotą 23 334264 w kol. powiat kwotą 12 407 410 /bez zmian/ w kol .powiat grodzki kwotę 35 721 674 zastąpić kwotą 35 741 674 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 20 000 W kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 5 411 620 zstąpić kwotą 5 431620 Poz.I wydatki bieżące w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 5 411 620 zstąpić kwotą 5 431620 W pkt. 1/ wydatki jednostek budżetowych w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 5 344 016 zastąpić kwotą 5 364 016 Lit.a wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4 916 170 zastępuje się kwota 4 936 170
ZA (12), PRZECIW (10), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 20 000 Zwiększenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych W kol, gmina i powiat grodzki kwotę 7 591 533 zastąpić kwotą 7 611 533 I . Wydatki bieżące w kol, gmina i powiat grodzki kwotę 7 591 533 zastąpić kwotą 7 611 533 w pkt.1 oraz lit.a w kol, gmina i powiat grodzki kwotę 7 591 533 zastąpić kwotą 7 611 533 Dokonać zmian zapisów w par. 4 ust. 2 uchwały pkt 2 kwotę 5.991 533 zastąpić kwotą 6 011 533
ZA (22), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 725 000 w kol. gmina kwotę 11 483 161 zastąpić kwotą 12 153 161 w kol .powiat kwota 14 805 428 / bez zmian / w kol. powiat grodzki kwotę 26 288 589 zastąpić kwotą 27 013 589 Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 725 000 W kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 3 641 500 zastąpić kwotą 4 366 500 W poz. I wydatki bieżące w kol. . gmina i w kol. powiat grodzki kwotę 3000 000 zastąpić kwotą 3 155 000 /bieżące utrzymanie dróg 155 000/ lit.a wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kol. . gmina i w kol. powiat grodzki kwotę 3 000 000 zastąpić kwotą 3 155 000 W poz. II wydatki majątkowe w kol. . gmina i w kol. powiat grodzki kwotę 641 500 zastąpić kwotą 1 211 500 pkt a inwestycje i zakupy inwestycyjne w kol. . gmina i w kol. powiat grodzki kwotę 641 500 zastąpić kwotą 1 211 500 Wprowadzić zadanie: ”Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sucharskiego „ w kol. gmina i w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 160 000 Wprowadzić zadanie: ”Przebudowa ulicy Orzeszkowej – wykonanie nakładki bitumicznej wraz z przebudową ciągów pieszych” w kol. gmina i w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 200 000 Wprowadzić zadanie: „Przebudowa ulicy Wandy – Balickiego” w kol. gmina i w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 80 000 Wprowadzić zadanie: ”Wykonanie wahadłowe sygnalizacji świetlnej na przewężonym odcinku ul. Popiełuszki wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej” W kol. gmina i w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 130 000
ZA (22), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 15 000 /zakup samochodu KMP/ W kol. gmina kwota 4 030 502 /bez zmin/ w kol. powiat kwotę 11 028 000 zastępuje się kwotą 11 043 000 w kol. powiat grodzki kwotę 15 058 502 zastępuje się kwotą 15 073 502 Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji W kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 15 000 zastąpić kwotą 30 000 Poz.I wydatki majątkowe w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 15 000 zastąpić kwotą 30 000 Zakup nowego samochodu służbowego dla komendy Miejskiej Policji w Przemyślu w kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 15 000 zastąpić kwotą 30 000
ZA (22), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA zwiększenie o kwotę 90 000 (30 000 /CIS/ oraz 60 000 Hospicjum) W kol. gmina kwotę 2 808 932 zastąpić kwotą 2 898 932 w kol. powiat kwota 4 892 830 /bez zmin/ w kol. powiat grodzki kwotę 7 701 762 zastąpić kwotą 7 791 762 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi /zwiększenie o kwotę 30 000/ W kol. gmina oraz w kol, powiat grodzki kwotę 1 296 000 zastąpić kwotą 1 326 000 W pkt 3 dotacje na zadania bieżące a kol. gmina oraz w kol. powiat grodzki kwotę 867 160 zastąpić kwotą 897 160 Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Dokonać zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej na rzecz Caritas Archidiecezji Przemyskiej o kwotę 30 000 tj. do kwoty 115 680 Rozdział 85117 Zakłady opieki leczniczej i pielęgnacyjno opiekuńcze zwiększenie o kwotę 60 000 W kol. gmina oraz w kol powiat grodzki wprowadzić kwotę 60 000 W poz. II wydatki majątkowe w kol. . gmina i w kol. powiat grodzki wprowadzić kwotę 60 000 ( dotacja na dofinansowani kosztów realizacji hospicjum na terenie miasta Przemyśla)
ZA (12), PRZECIW (10), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (PRZECIW), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (PRZECIW), Jerzy Krużel (PRZECIW), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (PRZECIW), Mirosław Majkowski (PRZECIW), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (PRZECIW), Tomasz Schabowski (PRZECIW), Grażyna Stojak (PRZECIW), Andrzej Zapałowski (PRZECIW), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (PRZECIW)
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ZWIĘKSZENIE O KWOTĘ 150 000 Zwiększenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli W kol, gmina i powiat grodzki kwotę 7 591 533 zastąpić kwotą 7 741 533 I . Wydatki bieżące w kol, gmina i powiat grodzki kwotę 7 591 533 zastąpić kwotą 7 741 533 w pkt.1 oraz lit.a w kol, gmina i powiat grodzki kwotę 7 591 533 zastąpić kwotą 7 741 533 Dokonać zmian zapisów w par. 4 ust. 2 uchwały pkt 2 kwotę 5 991 533 zastąpić kwotą 6 141 533 Dokonać zmian w par. 1 uchwały - zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 250 000
ZA (22), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Komisji Sportu o brzmieniu: przeniesienie z rozdziału 75023 "Administracja publiczna" do rozdziału nr 92605 "kultura fizyczna" kwoty 40 000 zł.
ZA (21), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (2)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (NIEOBECNI), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
podjęcie uchwały budżetowej wraz z autopoprawką i przyjętymi poprawkami.
ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (10), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (1)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (NIEOBECNI), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Jerzy Krużel (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Mirosław Majkowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Tomasz Schabowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Grażyna Stojak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Andrzej Zapałowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ)
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – proj. nr 144/2020.
ZA (21), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ)
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK - proj. nr 158/2020 wraz z autopoprawką.
ZA (23), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 172/2020.
ZA (23), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNI (0)
Robert Bal (ZA), Bartłomiej Barczak (ZA), Andrzej Berestecki (ZA), Wojciech Błachowicz (ZA), Daniel Dryniak (ZA), Małgorzata Gazdowicz (ZA), Monika Jaworska (ZA), Maciej Kamiński (ZA), Marcin Kowalski (ZA), Jerzy Krużel (ZA), Tomasz Kulawik (ZA), Dariusz Lasek (ZA), Tomasz Leszczyński (ZA), Mirosław Majkowski (ZA), Bogumiła Nowak (ZA), Monika Różycka (ZA), Wojciech Rzeszutko (ZA), Ewa Sawicka (ZA), Tomasz Schabowski (ZA), Grażyna Stojak (ZA), Andrzej Zapałowski (ZA), Janusz Zapotocki (ZA), Paweł Zastrowski (ZA)
Wersja XML